Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất qua kênh cầm cố giấy tờ có giá

Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất lên tới 4,5%/năm qua kênh cầm cố giấy tờ có giá. Theo các chuyên gia, việc nâng lãi suất cầm cố giấy tờ có giá cũng có thể giúp Ngân hàng Nhà nước giảm áp lực phải bán ra ngoại tệ.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/ngan-hang-nha-nuoc-tang-lai-suat-qua-kenh-cam-co-giay-to-co-gia-post296523.html