Ngân hàng Nhà nước muốn kéo dài thời hạn Thông tư 02 đến hết 31/12/2024

Thông tư 02 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, dự thảo Thông tư 02 sửa đổi sẽ kéo dài thời hạn của thông tư này đến hết 31/12/2024 nhằm kéo dài thời hạn hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo sửa đổi Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn (Thông tư 02).

Thông tư 02 được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 24/4/2024 và có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

Tuy nhiên, dự thảo Thông tư 02 sửa đổi sẽ kéo dài thời hạn của thông tư này đến hết 31/12/2024 nhằm kéo dài thời hạn hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại thông tư này được thực hiện kể từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo quy định tại thông tư 02 được thực hiện kể từ ngày thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

Thông tư 02 được đề xuất kéo dài đến 31/12/2024. Ảnh: Hoàng Hà.

Thông tư 02 được đề xuất kéo dài đến 31/12/2024. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá mặc dù kinh tế vĩ mô 2 tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Chủ trương của Quốc hội và Chính phủ là tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sẽ góp phần hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế.

Đối với các tổ chức tín dụng (TCTD), Thông tư 02 quy định TCTD phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ và phải thực hiện trích lập bổ sung đầy đủ vào 31/12/2024.

Do vậy, đến 31/12/2024, TCTD đã có đủ nguồn tài chính để xử lý rủi ro như trong trường hợp TCTD thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành (Thông tư 11/2021/TT-NHNN).

Vì vậy, trường hợp kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến hết 31/12/2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống.

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, góp phần hỗ trợ phục hồi nền kinh tế.

Căn cứ pháp lý để Ngân hàng Nhà nước kéo dài thời hạn của Thông tư 02 đã được quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật các TCTD quy định: “Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”.

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 65/NQ-CP của Chính phủ ban hàng ngày 7/5/2024 kết luận về nội dung kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2024, Chính phủ thống nhất chủ trương theo kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Tờ trình số 53/TTr-NHNN ngày 3/5/2024 về kéo dài thời hạn thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 và Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 23/4/2023 của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn TCTD triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của chính sách, phù hợp, chặt chẽ, khả thi, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và an toàn hệ thống các TCTD; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, và giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định của pháp luật, không để trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Tuân Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ngan-hang-nha-nuoc-muon-keo-dai-thoi-han-thong-tu-02-den-het-31-12-2024-2282283.html