Ngân hàng Nhà nước giải quyết vướng mắc khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Để xử lý một số vướng mắc trong quá trình thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất (HTLS) cho các khoản vay trung và dài hạn theo Quyết định 443 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/10, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05 ban hành ngày 7/4/2009.

    Theo đó, các khoản cho vay đáp ứng vốn lưu động mà chu kỳ kinh doanh từ 12 tháng trở lên thuộc các ngành: Nông và lâm nghiệp; thủy sản; công nghiệp khai thác mỏ; công nghiệp chế biến; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước; ngành Xây dựng (trừ văn phòng cho thuê, nhà cho thuê, công trình phục vụ sản xuất kinh doanh); ngành sửa chữa xe có động cơ, môtô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình; ngành Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc; hoạt động khoa học và công nghệ. Thông tư cũng thông báo rõ 4 nhóm các khoản vay không được HTLS như: các khoản vay bằng ngoại tệ, các khoản thuế và lệ phí… Việc hỗ trợ sẽ được thực hiện với các khoản vay trong thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2009. Kể từ sau ngày 9/10, tất cả những khoản đã được cho vay HTLS không phù hợp với Thông tư mới ban hành sẽ buộc phải điều chỉnh

    Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/10/152689.cand