Ngân hàng Nhà nước chính thức cho phép mua nợ xấu theo giá thị trường

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 618/QĐ-NHNN phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức ban hành Quyết định số 618/QĐ-NHNN phê duyệt việc xây dựng và triển khai phương án mua nợ xấu theo giá thị trường của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Quyết định này quy định cụ thể, chi tiết phạm vi, đối tượng, điều kiện đối với các khoản nợ xấu mua theo giá thị trường; Nguyên tắc, trình tự thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường; Nguyên tắc xác định giá mua nợ; Nguồn vốn sử dụng để mua nợ theo giá thị trường; Xử lý các khoản nợ xấu đã mua.

Ngoài ra, Quyết định số 618/QĐ-NHNN cũng quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố; Công ty VAMC; tổ chức tín dụng trong việc tổ chức thực hiện mua nợ xấu theo giá thị trường. Theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 12.4.

Theo VAMC, lãi suất của các khoản nợ xấu bằng VNĐ hiện vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm. Lãi suất của các khoản nợ xấu bằng USD được giữ ở mức 4,2%/năm. Trong khi đó, lãi suất của các khoản nợ xấu bằng euro lại được điều chỉnh giảm xuống còn 4,7%/năm từ mức 4,8%/năm trong quý 1/2016.

Trong giai đoạn từ năm 2013 đến hết năm 2015, với 41 tổ chức tín dụng, VAMC đã thực hiện mua 24.512 khoản nợ tương ứng với 243.335 tỉ đồng dư nợ gốc, giá mua là 207.909 tỉ đồng.

Tuyết Nhung