Ngân hàng mẹ VCB lãi hơn 5.500 tỷ đồng trước thuế

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) công bố báo cáo tài chính quý 4 và lũy kế năm 2012 của ngân hàng mẹ.

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.

Theo đó, thu nhập lãi thuần trong quý 4 đạt 2.376 tỷ đồng, giảm 37,6% so với cùng kỳ năm trước (3.808 tỷ đồng); lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 351,4 tỷ đồng; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt hơn 94 tỷ đồng; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 520 tỷ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt gần 162 tỷ đồng; hoạt động khác đạt 386 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 2% so với cùng kỳ năm trước từ 1.914 tỷ đồng xuống 1.874,6 tỷ đồng trong quý 4/2012.

Cũng trong quý 4, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VCB là 693 tỷ đồng, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm trước (1.700 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 1.322 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.031 tỷ đồng, giảm 15,37% so với cùng kỳ (1.219 tỷ đồng).

Lũy kế năm 2012, thu nhập lãi thuần của công ty mẹ VCB đạt 10.702 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2012 là 3.256 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 5.544 tỷ đồng và 4.269 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,6% và 5,2% so với cùng kỳ.