Ngân hàng Liên Việt ra mắt tại Hà Nội

    Báo VTC News
    Gốc

    Ngày 4/6, Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt (LienVietBank) đã đưa vào hoạt động chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội, đặt tại số 50 đường Kim Liên mới.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252679/Default.aspx