Ngân hàng khai phóng đầu ra

    3 đăng lạiGốc

    Hiện nay, vốn đầu ra của các ngân hàng (NH) bị hạn chế bởi tỉ lệ cho vay cầm cố chứng khoán không quá 3% dư nợ cho vay, thị trường vàng quá biến động, thị trường bất động sản nóng lạnh thất thường, nên lượng tiền nhàn rỗi của người dân tiếp tục chảy vào NH vì tỉ lệ rủi ro rất thấp, mạng lưới của NH ngày càng mở rộng; do đó huy động vốn sẽ tiếp tục tăng lên. Các NH phải đối mặt với thách thức trong việc giải ngân lượng vốn dư thừa.

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/205767.asp