Ngân hàng Eximbank cắt giảm 8 phó Tổng giám đốc: Vì sao?

Mới đây, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) đã quyết định cắt giảm 8 Phó Tổng giám đốc. Theo đó, Ban Điều hành ngân hàng này giảm từ 15 nhân sự về chỉ còn 7.

Nguyên nhân Eximbank cắt giảm 8 Phó Tổng Giám đốc được ngân hàng này giải thích rằng đang cải tổ Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định.

Trước đó, Ban điều hành của ngân hàng Eximbank gồm 15 người bao gồm 1 Tổng giám đốc và 14 Phó tổng giám đốc.

Theo đại diện Eximbank, việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “Eximbank Mới”. Ngoài ra, nhà băng này cũng quyết định tổ chức lại 9 khối - trung tâm, phòng ban hiện tại ở Hội sở chính thành 7 khối.

Ngân hàng Eximbank cắt giảm 8 phó Tổng giám đốc: Vì sao? - Ảnh 1

Mới đây, Eximbank tuyên bố sẽ cắt giảm 8 Phó tổng giám đốc. Ảnh minh họa

Cụ thể, Eximbank tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối gồm: Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Khối Kinh doanh Tiền tệ, Khối Quản lý Rủi ro, Khối CNTT và Vận hành, Khối Hỗ trợ Khối Kế hoạch Chiến lược.

Về cơ cấu Ban điều hành mới có 7 thành viên gồm: Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc); Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc); Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc); Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc); Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc) và ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc).

Ngân hàng bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng bao gồm: Ông Bùi Văn Đạo; Ông Nguyễn Văn Hào; Ông Lê Anh Tú; Ông Masashi Mochizuki và ông Yutaka Moriwaki.

Đỗ Thu Thoan (T/h)