Ngân hàng đua nóng lãi suất tiền Việt

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Không thể đứng yên, hầu như tất cả các ngân hàng đều ít nhất 1 -2 lần điều chỉnh lãi suất trong thời gian gần đây.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=153820