Ngân hàng đầu tiên tại VN áp dụng Hệ thống an ninh bằng định vị vệ tinh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - LienVietBank sẽ trở thành Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ cao trong việc bảo vệ tài sản của khách hàng bằng cách áp dụng hệ thống an ninh bằng định vị vệ tinh (GPS) trong hoạt động kinh doanh.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/178784