Ngân hàng đầu tiên giảm mạnh lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ngân hàng đầu tiên của năm 2019 tuyên bố giảm mạnh lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn tiền đồng.

Ảnh minh họa Nguyễn Nam.

Theo đó, Vietcombank sẽ áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng ở mức tối đa là 6%/năm, tương đương giảm 0,5% so với mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), áp dụng cho tất cả các khoản cho vay đang còn dư nợ và các khoản cho vay mới phát sinh trong năm 2019.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ giảm đồng loạt 0,5%/năm trong năm đối với các khoản vay tiền đồng trung, dài hạn hiện tại của các doanh nghiệp.

Chính sách ưu đãi lãi suất nêu trên chỉ áp dụng với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên theo qui định của NHNN, đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc giảm lãi suất lần này được áp dụng trên phạm vi rộng, đối với cả danh mục cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn bằng tiền đồng, hiện chiếm tỷ trọng gần 30% tổng dư nợ cho vay hiện hữu của ngân hàng.

Các doanh nghiệp được áp dụng mức lãi suất mới của Vietcombank theo quy định của NHNN:

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

- Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật Thương mại;

- Phục vụ kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật Công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật Công nghệ cao;

- Lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Theo vietcombank.com.vn

T.H