Ngân hàng đâu dễ "thấu" để "chi"

    Gốc

    Về cơ bản, dịch vụ thấu chi thẻ không khác nhiều với dịch vụ cho vay tiêu dùng của các ngân hàng. Tuy nhiên, với các khoản vay nhỏ mang tính an toàn và tiện lợi hơn, dịch vụ thấu chi qua thẻ ATM đã thu hút được nhiều khách hàng quan tâm, nhưng không phải ai muốn được "chi" cũng dễ dàng được ngân hàng "thấu".

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=16803