Ngân Hàng Công Thương Việt Nam mở Chi nhánh Nam Sài Gòn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Ngày 05/09/2008, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chính thức mở Chi nhánh Nam Sài Gòn. Đây là Chi nhánh thứ 142 trong hệ thống mạng lưới tổ chức được phân bổ rộng khắp cả nước của VietinBank.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=93688