Ngân hàng có lãi từ đâu?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Tuy so với cùng kỳ năm trước, hoạt động của ngành ngân hàng (NH) năm nay gặp nhiều khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của ngành này qua một số báo cáo cho thấy vẫn đạt ở mức cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=74898