Ngân hàng cho ứng trước tiền bán chứng khoán

    Gốc

    Ngân hàng Đông Á sẽ cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán đối với các nhà đầu tư của Công ty Chứng khoán Gia Quyền...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=0bf24627f1a85a&page=category