Ngân hàng chính sách góp phần vào mục tiêu giảm nghèo hiệu quả

  78 liên quanGốc

  Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã có 8 triệu người thoát nghèo và cận nghèo. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả

  Hiện cả nước đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi của Chính phủ. Ảnh: NHCSXH

  Hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo nhờ vốn vay NHCS

  Trong 15 năm qua, các chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước đã được truyền tải một cách kịp thời tới các đối tượng thụ hưởng, góp phần giúp hơn 4,5 triệu hộ thoát nghèo. Những kết quả ấn tượng bao gồm vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới...

  Đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH; góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; gần 105 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 528 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, trên 11 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; trên 112 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài...

  Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2001-2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005-2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25% cuối năm 2015.

  5 năm 8 triệu hộ thoát nghèo

  Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã có 8 triệu người thoát nghèo và cận nghèo. Kết quả này được công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo từ năm 2016 tới nay.

  Qua 10 năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục, nhiều xã nghèo, huyện nghèo được đầu tư, hàng triệu hộ nghèo đã được tiếp cận các dịch vụ xã hội, y tế. Nhiều điển hình cá nhân xin được thoát nghèo, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao trong công tác giảm nghèo.

  Theo ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội, năm 2010 tỉ lệ hộ nghèo cả nước lên tới 14,2%, nhưng đến năm 2015 tỉ lệ hộ nghèo còn 4,25%, tỉ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo còn 28%, và đã về đích trước mục tiêu thiên niên kỷ "giảm một nửa số người đói nghèo cùng cực trên toàn thế giới vào năm 2015".

  "Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo trước 10 năm và được cộng đồng quốc tế đánh giá là hình mẫu giảm nghèo hiệu quả. Năm 1993, tỉ lệ hộ nghèo của Việt Nam là 58,1%; năm 2015: 9,8%; năm 2019: 3,7%; năm 2020, dự kiến còn: 2.7%.

  Chỉ tính riêng 2016 - 2019 đã giảm trên 58% số hộ nghèo so với tổng số hộ nghèo đầu giai đoạn với hơn 6 triệu người thoát nghèo, hơn 2 triệu người thoát cận nghèo", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo.

  Nếu như 2016, năm đầu tiên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia , tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước là 4,25%, với hơn 2,3 triệu hộ gia đình thì đến nay ước chỉ còn 2,75%, với khoảng 1 triệu hộ. Như vậy, sau 5 năm đã có 6 triệu người thoát nghèo và 2 triệu người thoát khỏi cận nghèo. Trong số 64 huyện nghèo, nay chỉ còn một nửa. Gần 300 xã đặc biệt khó khăn, thì 1/3 đã thoát khỏi tình trạng này. Do đó, tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở xã đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

  Để có được kết quả này, tổng nguồn lực được bố trí, huy động cho thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo lên đến 93 nghìn tỷ đồng, trong đó gần một nửa từ ngân sách Nhà nước.

  Bộ Lao động, thương binh và xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành về chuẩn nghèo mới, áp dụng từ 2021-2025. Dự kiến số hộ thuộc diện nghèo cả nước sẽ tăng lên gần 2,5 lần hiện nay; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 16% dân số.

  P.V

   Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-hang-chinh-sach-gop-phan-vao-muc-tieu-giam-ngheo-hieu-qua-1764847.tpo