Ngân hàng ACB trả cổ tức 9% bằng tiền

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Theo đó, ngày 30/6/2009, ACB sẽ trả cổ tức đợt 1/2009 với tỷ lệ 9%/mệnh giá - 900 đồng/cổ phiếu.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=154014