Ngăn chặn việc tiếp thị thực phẩm có hại cho trẻ em

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) -  Ngày 7-3, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp với Bộ Công thương tổ chức cuộc họp thông báo về hoạt động kỷ niệm Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới 15-3-2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/161136