Ngăn chặn tình trạng phá rừng tại Lâm Đồng

    Gốc

    ND - Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hàng trăm ha rừng phòng hộ với mật độ và chất lượng rừng rất cao đã và đang tiếp tục bị triệt hạ. Đó là những cánh rừng trên suốt dọc "mặt tiền" tỉnh lộ 723 đi qua huyện Lạc Dương nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Nha Trang (Khánh Hòa). Các đối tượng phá rừng không phải để lấy lâm sản, mà nhằm mục đích chiếm đất để bán thu lợi trái phép.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108522&sub=127&top=39