Ngăn chặn sở hữu chéo: Các 'ông lớn' không còn được giữ 'hai vai'

Ngày 15/1/2018, Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực, tránh tình trạng sở hữu chéo được 88,8% đại biểu đồng thuận.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc Hội thông qua, quy định: Các lãnh đạo cấp cao Ngân hàng sẽ không được kiệm nhiệm giữ vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp.

Đây là một quy định nhằm tránh tình trạng sở hữu chéo, được 88,8% đại biểu đồng thuận.

Như vậy, theo Luật mới thì các ông chủ tập đoàn sẽ buộc phải từ bỏ một trong hai vị trí; Chủ tịch Ngân hàng hoặc Chủ tịch các tập đoàn lớn.

Ngăn chặn sở hữu chéo: Các 'ông lớn' không còn được giữ 'hai vai' - Ảnh 1

LS Phạm Than Tuấn, Giám đốc công ty Luật Việt in.

Trả lời câu hỏi của PV Phapluatplus.vn về việc Luật sửa đổi bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng, LS Phạm Thanh Tuấn thẳng thắn nêu quan điểm: “Quy định này là quá muộn so với thực tiễn. Đáng lẽ quy định này phải có hiệu lực từ năm 1997.

Trong thời gian dài một số “ông lớn” vừa là lãnh đạo ngân hàng vừa là chủ tịch tập đoàn dẫn đến quyền lực tập trung quá nhiều vào một người.

Không chỉ tạo nên những sân sau mà còn ngầm chứa lợi ích nhóm, gây nên biến đổi khôn lường trong nên kinh tế thị trường những năm qua.

Đây cũng chính là nguồn cơn tạo nên sự chên lệch quá lớn về giàu nghèo trong xã hội….

Quy định vừa được thông qua không có gì mới so với thông lệ các nước trên thế giới. Đây là cách thức để quản lý ngân hàng chặt chẽ hơn, nhằm bảo vệ sự an toàn cho hệ thống tài chính trong nước. Nó giúp chống sở hữu chéo, chống thao túng và hoạt động sân sau.

Có thể nói, Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực quá muộn. Tuy nhiên, muộn còn hơn không.

Điểm mặt những lãnh đạo vừa là chủ tịch Tập đoàn, vừa là chủ tịch Ngân hàng: Ông Đỗ Quang Hiển (chủ tịch Ngân hàng SHB, chủ tịch của Tập đoàn T&T, Chứng khoán SHS,... ), ông Đỗ Minh Phú (chủ tịch TPBank, chủ tịch DOJI Group), ông Hồ Hùng Anh (chủ tịch Techcombank, chủ tịch Masan), ông Đặng Khắc Vỹ (chủ tịch VIB Bank, chủ tịch Mareven Food Holdings

Ly Ly