Ngăn chặn lấn chiếm đất rừng ở Vườn quốc gia Ba Vì

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, thời gian gần đây hiện tượng làm nương rẫy trái phép trong khu vực rừng cần bảo vệ có xu hướng gia tăng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132316&sub=67&top=40