Ngăn chặn kịp thời nhiều người dân xâm nhập rừng trái phép để thu hái ươi

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tổ chức lực lượng tuần tra và tiếp tục phát hiện, ngăn chặn nhiều người dân xâm nhập rừng trái phép để thu hái ươi.

Thực hiện: An Nhơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/ngan-chan-kip-thoi-nhieu-nguoi-dan-xam-nhap-rung-trai-phep-de-thu-hai-uoi-6fe4515/