Ngăn chặn dịch bệnh bằng “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng”

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố triển khai ngay “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” trong tháng 11 nhằm ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch lở mồm long móng (LMLM) đã xảy ra tại 1.335 xã thuộc 204 huyện của 34 tỉnh thành đã làm 96.365 con gia súc mắc bệnh, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 19.056 con (trâu, bò, lợn, dê).

Dịch tai xanh đã xảy ra tại 260 xã thuộc 47 huyện của 13 tỉnh làm 40.298 con lợn mắc bệnh, trong đó số lợn chết và bị tiêu hủy là 24.581 con. Đồng thời, dịch cúm gia cầm H5N1 cũng đã xảy ra với 90 ổ dịch tại 78 xã thuộc 41 huyện của 22 tỉnh làm 101.078 con gia cầm mắc bệnh. Số gia cầm chết và phải tiêu hủy là 141.533 con (gà, vịt, ngan).

Hiện trên cả nước vẫn còn tỉnh Nghệ An có dịch LMLM,; Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Quảng Nam có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.

Phun khử trùng nhằm ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm. Ảnh: Internet

Do vậy, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch LMLM, tai xanh và cúm gia cầm, trong đó triển khai ngay “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường toàn quốc” trong tháng 11 này.

Theo đó, các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm cần phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần 1 lần, nơi nhốt gia súc, gia cầm chờ giết mổ cần vệ sinh tiêu độc khử trùng ngay sau khi đưa động vật đi giết mổ, phun khử trùng các phương tiện vận chuyển, lồng nhốt khi ra vào khỏi chợ....

Những trang trại chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm tự lo vật tư, kinh phí tổ chức thực hiện theo sự giám sát của chính quyền địa phương và chuyên môn thú y. Các xã tổ chức phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn gia súc, gia cầm ở nông thôn, nơi công cộng, đường làng và kinh phí do ngân sách địa phương cấp.

Thời gian thực hiện từ ngày 1.11 đến ngày 30.11, sau đó các tỉnh, thành phố phải báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Lê