Ngăn chặn cơ chế xin - cho trong kích cầu

Một điểm nhấn của chính sách chống suy giảm kinh tế là gói hỗ trợ lãi suất 4%/năm dành cho doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh (SXKD) đang đi vào thực tế. Xoay quanh vấn đề trên và chương trình kích cầu đang được triển khai, PGS-TS Trần Hoàng Ngân đã trao đổi với Báo SGGP