Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai'

Vừa qua tại Bảo tàng Thiết kế Gent tại Bỉ đã trưng bày hàng chục mẫu thiết kế xe đạp rất đặc biệt có tên “xe đạp đến từ tương lai”.

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 1

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 2

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 3

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 4

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 5

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 6

Ngắm những chiếc 'xe đạp đến từ tương lai' - Ảnh 7

Theo vtv.vn