Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết

30 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 khoe trọn nét đẹp ngọc ngà, dịu dàng và duyên dáng của người phụ nữ Việt trong bộ ảnh áo dài mới nhất.

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 1

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 2

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 3

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 4

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 5

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 6

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 7

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 8

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 9

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 10

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 11

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 12

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 13

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 14

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 15

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 16

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 17

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 18

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 19

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 20

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 21

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 22

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 23

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 24

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 25

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 26

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 27

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 28

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 29

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 30

Ngắm nhan sắc 30 thí sinh Hoa hậu Việt Nam trước đêm chung kết - Ảnh 31