Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc

Ngôi Đại già lam Thiên Phật Sơn Hưng Quốc Thiền tự, một ngôi cổ tự Phật giáo nổi tiếng tỉnh Sơn Đông, nằm phía Nam thành phố Tế Nam, tọa lạc trên sườn núi Thiên Phật Sơn.

Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc - Ảnh 1

Năm 1983, Quốc Vụ viện đã xác nhận là một trong 142 ngôi danh lam cổ tự Phật giáo Trung Quốc, công nhận là một Di tích cấp Quốc gia. Hiện Pháp sư Hoằng Am đương kim trụ trì.

Ngôi già lam Thiên Phật Sơn Hưng Quốc Thiền tự được kiến tạo vào thế kỷ thứ 7, triều đại Đường Trinh Quán (627-649), được xưng danh Thiên Phật Sơn. Triều đại nhà Tống, ngôi cổ tự được mở rộng thêm.

Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc - Ảnh 2

Vào giữa thế kỷ 15, Minh Thành hóa tứ niên (1468) trùng kiến các công trình đại hùng bảo điện, Thiên Vương điện, tăng xá, bên trong điện tu bổ các pho tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Bồ tát Địa Tạng, thập bát La Hán, tứ đại Thiên vương...

Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc - Ảnh 3

Thanh triều, các niên đại Gia Khánh, Hàm Phong (1796-1860) tu bổ một số hạng mục, xây dựng Quan Âm điện. Hiện tại, ngôi già lam cổ tự quy mô, chủ yếu là kiến trúc của hai triều đại nhà Thanh và Minh.

Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc - Ảnh 4

Ngôi Đại già lam Hưng Quốc Thiền tự được xây dựng trên núi, tổng cộng có đến 7 tòa điện đường, được phân bố tứ cá lạc viện, thiền viện u tĩnh, điện vũ hoành tráng hùng vĩ, bố trí hài hòa cùng thiên nhiên hữu tình.

Ngắm cảnh đẹp chùa Thiên Phật Sơn, Trung Quốc - Ảnh 5

Theo Phatgiao.org.vn