Ngắm bình minh ngày Hạ chí tại Stonehenge (Anh)

Khoảng 15 nghìn người trên khắp thế giới đã đến ngắm bình minh ngày Hạ chí 21/6 tại vòng tròn đá Stonehenge thuộc vùng England của Anh, cùng nhau chào đón ngày dài nhất trong năm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ngam-binh-minh-ngay-ha-chi-tai-stonehenge-anh-125159.htm