Nga xuất bản tập kỷ yếu "Việt Nam truyền thống"

    1 đăng lạiGốc

    Trung tâm Việt Nam học M. Lômônôxốp (MGU) thuộc Học viện các nước Á-Phi của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva vừa ra mắt tập kỷ yếu thứ ba "Việt Nam truyền thống".

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/252228/Default.aspx