Nga và Belarus tăng cường quan hệ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Quan hệ Nga - Belarus gần đây có những chuyển động tích cực, đánh dấu bước phát triển mới của mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô (trước đây) này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113176&sub=83&top=45