Nga-Ukraine: Tối hậu thư về khí đốt

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Nga vừa cảnh cáo Ukraine có thể sẽ lại cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine. Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết họ sẽ giảm nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine vào tháng tới, nếu nước này không thanh toán hóa đơn hơn 6,6 tỷ bảng Anh.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/10/123642