Nga tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng nếu Mỹ áp lệnh trừng phạt mới

Moscow sẽ tìm thấy phương pháp đối phó với lệnh trừng phạt mới có thể từ Hoa Kỳ, do đó thế cân bằng không có lợi sẽ nghiêng về phía Washington.

Moscow sẽ tìm thấy phương pháp đối phó với lệnh trừng phạt mới có thể từ Hoa Kỳ, do đó thế cân bằng không có lợi sẽ nghiêng về phía Washington. Đây là lời tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với Sputnik.

Trước đó, phát ngôn viên của Nhà Trắng Josh Ernest nói rằng, Hoa Kỳ đang thảo luận với các đối tác châu Âu và với chính phủ các nước trong khu vực về vấn đề: làm thế nào có thể chống lại những hành động của Nga ở Syria, và thảo luận cả biện pháp trừng phạt mới.

"Chúng tôi trong trường hợp Mỹ mở rộng các danh sách trừng phạt trên nhiều căn cứ sai trái và vô nghĩa - chúng tôi sẽ tìm thấy cách đáp trả thích đáng đến nỗi thế cân bằng hoàn toàn khác sẽ hình thành - không có lợi cho phía Hoa Kỳ," ông Ryabkov nói.

Theo ý kiến của Thứ trưởng, có cảm giác rằng, Nhà Trắng không đặt cho mình mục đích nào khác, ngoài nhiệm vụ triệt tiêu đến cùng những mối quan hệ với Nga.

Thúy Hà