Nga, Trung Quốc đang do thám Mỹ

    Gốc

    Theo quan chức đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ: Trung Quốc và Nga đang do thám Mỹ với tần xuất gần bằng thời kì Chiến tranh lạnh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/27114/default.aspx