Nga - Trung bất đồng trong mua bán vũ khí

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Tốc độ hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc đang có nguy cơ bị chững lại khi nhà cung cấp Nga không muốn chuyển giao công nghệ vũ khí mới.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/3/8/229192.tno