Nga triển khai tiêm kích chặn máy bay Mỹ và Nauy

    VNEWS
    80 liên quanGốc

    Hãng tin Sputnik của Nga dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng nước này ngày hôm qua cho biết Nga đã phải triển khai các máy bay để chặn máy bay Mỹ trên Biển Đen và máy bay Nauy trên biển Bahrain.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nvideo/nga-trien-khai-tiem-kich-chan-may-bay-my-va-nauy-190854.htm