Nga tiếp tục các hoạt động nhân đạo tại Ukraine

    Bên cạnh việc đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm nhanh chóng đạt được các mục tiêu đề ra thì một nhiệm vụ quan trọng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga là sơ tán dân thường cũng như viện trợ nhân đạo, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người dân ở các khu vực chiến sự.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-tiep-tuc-cac-hoat-dong-nhan-dao-tai-ukraine-38262.htm