Nga tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống

Liên bang Nga hiện đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) vào đời sống. Xu hướng này có thể thấy rõ tại triển lãm 'Công nghệ số cho mọi người' trong khuôn khổ Diễn đàn Công nghệ Thông tin Quốc tế lần thứ 15 diễn ra ở thành phố Khanty-Mansi. Ghi nhận của PV TTXVN tại địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-tich-cuc-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-vao-doi-song-125126.htm