Nga thưởng cho điệp viên George Blake

    Gốc

    Chỉ sau 10 ngày ông George Koval, cố điệp viên hàng đầu của Liên Xô với bí danh Delmar chính thức được ban thưởng do những công lao to lớn, một điệp viên khác cũng được nhận huân chương nhân dịp tròn 85 tuổi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2007/11/78982.cand