Nga thỏa thuận cắt giảm hạt nhân với Mỹ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại sao đây là vấn đề dễ dàng nhất? Bởi vì tiếp tục cắt giảm các đầu đạn hạt nhân đều mang lại lợi ích cho cả hai nước. Nga và Mỹ không cần quá nhiều đầu đạn hạt nhân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=139724