Nga: Tăng nặng mức phạt vi phạm giao thông

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tai nạn giao thông trên đường phố thủ đô Moscow (Nga).Từ ngày 1-1, lấn vạch phân cách bị thu hồi bằng lái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=37267