Nga tăng cường hiện diện tại các đại dương

    Báo VTC News
    Gốc

    Hải quân Nga sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại các đại dương có tầm quan trọng chiến lược, trong đó có Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/234870/Default.aspx