Nga: Tái vũ trang Lực lượng Bộ binh

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm ngày Lục quân 01/10, Tổng Tư lệnh Lực lượng Bộ binh - Đại tướng Alexei Maslov cho biết: việc tái trang bị Lực lượng Bộ binh sẽ được thực hiện theo hai hướng: mua mới và hiện đại hóa sâu sắc những loại vũ khí và trang thiết bị hiện có.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quansu/27968/default.aspx