Nga sắp tăng giá khí đốt bán cho châu Âu

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    Giá khí đốt mà Gazprom bán cho châu Âu trong năm 2008 sẽ nằm ở mức trung bình 300 USD/1.000 m3...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=2d01cb5f2e0ffc&page=category