Nga sắp rút hết quân khỏi Gruzia

    Gốc

    Sáng nay, tướng Nga chỉ huy các đội quân đồn trú ở Bắc Kavkaz, Alexander Baranov, cho biết, từ nay đến ngày 1-12 tới, Nga sẽ rút toàn bộ lực lượng và chuyển các căn cứ, thiết bị quân sự khỏi Gruzia.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/SGGP12h/2007/11/130117