Nga sản xuất seri Mi-54 trước năm 2012

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Trong vòng 3 năm tới, nhà máy sản xuất trực thăng Moskva Mil của Nga có kế hoạch hoàn thành việc nghiên cứu và bắt đầu sản xuất seri trực thăng đa chức năng hạng nhẹ mới Mi-54.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/42794/default.aspx