Nga phóng thành công tàu "Tiến bộ-M 65" lên ISS

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Nga đã phóng tàu vũ trụ vận tải "Tiến bộ M-65" lên ISS từ sân bay vũ trụ Baiconua thuộc Kazakhstan.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267170/Default.aspx