Nga nỗ lực giành quyền sở hữu tài nguyên khí đốt

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Gazprom đang đẩy mạnh chiến dịch giành lại quyền sở hữu nguồn khí đốt của nước Nga từ các công ty nước ngoài...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=47f62785abd03e&page=category