Nga: Nhà vệ sinh... di động ở Matxcơva

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chiếc xe Oka kỳ diệu này được chế tạo với công nghệ mới, có chế độ tự phân loại thành phần chất thải và hệ thống thông khí, lọc khí tiên tiến, đảm bảo vệ sinh và không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=114730