Nga - nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho châu Âu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Những năm gần đây, Nga nổi lên là nhà cung cấp năng lượng hàng đầu cho châu Âu. Hiện nay, Nga bảo đảm cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu và khoảng 30% lượng dầu mỏ nhập khẩu của một số nước ở châu lục này.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115467&sub=83&top=45