Nga khẳng định duy trì hoạt động dự án Sakhalin-2

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    240 liên quanGốc

    Ngày 1/7, Nga khẳng định hoạt động cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin-2 của nước này sẽ không bị ảnh hưởng sau khi Moskva thành lập một công ty mới chịu trách nhiệm điều hành dự án này.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nga-khang-dinh-duy-tri-hoat-dong-du-an-sakhalin-2-44419.htm